Легенди

Кой е Евмолп ?

Евмолп (в превод: Сладкозвучен) е тракийски владетел, певец и жрец, основател на посветените на Деметра Елевзински мистерии. Мистериите представлявали тайни свещенодействия на участниците, в които се предавали знания за безсмъртието на душата, за вечното умиране и раждане като божествен закон.  В Елада голяма част от тези учения дошли от древна Тракия и затова елините смятали тракийските герои Орфей и Евмолп за свои духовни учители. Образът на Евмолп е изсечен на няколко монети от времето на император Септимий Север /193-211г./ и сина му Гета /208-212г./. Най-старото достигнало до нас негово изображение е върху антична ваза, която се съхранява в Британския музей.

 

Легендата за Евмолп и Градът на седемте хълма

В равното поле на Тракия, там, където се извивала реката Хеброс, живеела красива девойка на име Родопа. Щом я зърнал, морският бог Посейдон се влюбил в нея. Родопа отвърнала на любовта му и не след дълго им се родил син, когото нарекли Евмолп. Не минало много време и  този свят се сторил тесен за Посейдон. Той решил да вземе момчето и да го отведе в страната на мъдростта, където учели децата на боговете.

Родопа била много тъжна.  Гигантът Хемус  решил да й помогне  и да спре бога на моретата, като хвърлил срещу него огромна канара. Разгневил се Посейдон – закипяла водата, гръмотевици раздирали небето, земята сякаш се разтворила. Когато всичко утихнало, на десния бряг на Хеброс (Марица) се издигали седем хълма – седемте части, на които вълшебният тризъбец на бога разбил хвърлената канара. А от двете страни на Тракийската низина се извисявали превърнатите в планини  Хемус и Родопа. Минали много години, обучението на Евмолп завършило и той се завърнал в родната земя. Дълго и напразно търсил майка си, накрая намерил само красива планина с нейното име. Той се заселил на хълмовете край реката и там въздигнал град, който потомците му нарекли с неговото име – Евмолпия. (по книгата на Румяна Титерякова „ Евмолп и седемте Хълма. Пловдивски легенди.“)